Nombre:
Lugar: Buenos Aires, Argentina

Dedicado a los luchadores en la guerra civil española y en la postguerra en defensa de un mundo mejor, aquellos que defendieron un gobierno legítimamente constituído. A través de estos tres blog difundiré testimonios que forman parte de nuestra memoria histórica, escritos sobre los derechos humanos en la Argentina , en España, en Latinoamericana, experiencias del exilio y sobre todo aquello en lo que pueda ayudar a través de la palabra escrita en pos de luchar contra el silencio y el olvido que se cierne sobre la sociedad española de hoy. autorizaron a su publicación. Inés García Holgado

jueves, 6 de noviembre de 2008

VALENCIA GARZON AUTORIZA LA APERTURA DE FOSA COMUN NOTA FORO VALENCIA

Nota Fòrum:

El Juez Baltasar Garzón, autoriza la exhumaciòn de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia.

La petición había sido realizada por el Fòrum per la Memòria del País Valencià al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, el pasado 21 de octubre
El Juez Baltasar Garzón, autoriza la exhumaciòn de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia.
El Fòrum per la Memòria del País Valencià, considera que aquesta Providència inicia el camí per a assolir els objectius defensats per aquesta associació referent a les fosses comunes del Cementiri General de València, pels quals ve lluitant llargs anys

Catalá/castellano

Mitjançant Providència de data 29 d’octubre de 2.008, el Magistrat-Jutge Baltasar Garzón, titular del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 de l’Audiència Nacional, ha autoritzat la petició d’exhumació de les fosses que més a baix es detallen, realitzada pel Fòrum per la Memòria del País Valencià, el passat 21 d’octubre. En la Providència s’especifica que procedeix autoritzar l’inici de les exhumacions, d’acord amb l’especificat en el Raonament Jurídic Dissetè de l’Auto amb data 16 d’octubre de 2.008, al mateix temps que ordena que es lliurin els exhorts oportuns per a la seva realització.

El Fòrum per la Memòria del País Valencià, considera que aquesta Providència inicia el camí per a assolir els objectius defensats per aquesta associació referent a les fosses comunes del Cementiri General de València, pels quals ve lluitant llargs anys, que són la protecció de la fossa de la Secció 7ª Dreta, única no destruïda de les 6 descobertes que daten de l’època de la repressió franquista, per les diferents actuacions municipals, donar a conèixer l’abast i magnitud de la repressió i la realització de les actuacions necessàries per a assolir aquest objectiu.

En breu es convocarà una roda de premsa per valorar el contingut i abast d’esta Providència, a la que assistirà la lletrada del Fòrum per la Memòria del País Valencià en Madrid, Dª Amalia Alejandre Casado.

Descripció de les fosses objecte de la petició d’exhumació:

Fossa Comuna de la Secció 8ª Dreta:

Se sol·licita l’exhumació d’esta fossa per a conèixer i identificar el nombre real de persones que hi van ser llençades. La fossa consta de tres quadres i solament van ser registrades persones en el quadre nº 1, desconeixent-se per tant, el nombre de persones i les circumstàncies dels soterraments en els quadres 2on i 3er.

No consta en els documents existents en l’Arxiu Municipal del Cementiri de València, als quals va tenir accés aquesta associació durant els treballs d’investigació i documentació de les fosses comunes, que s’hagin realitzat exhumacions o soterraments posteriors al 3 de setembre de 1.940, excepte els de les sepultures preferents individuals de superfície.

Superficie de la fossa: 5.000 m2.

Persones soterrades i documentades en el quadre núm. 1: 1.789

Període històric documentat: del 28 de febrer a 3 de setembre de 1.940

Fossa Comuna de la Secció 5ª Dreta:

D’esta fossa se sol·licita l’exhumació d’un espai de 1.590 m2 situat entre els quadres 2on i 4rt, atès que la resta de la fossa està destruïda a causa de diferents actuacions municipals. Declaracions de persones testimonis de l’època assenyalen que després d’acabada la guerra, en l’espai assenyalat i en els quadres 1er i 2on de la fossa, van ser llançats cadàvers sense cap tipus de control ni registre, traslladats fins allí durant les nits en camions. Es pretén conèixer i identificar les persones llençades a la fossa en aquestes circumstàncies.

Superfície total de la fossa: 14.721 m2

Persones llançades a la fossa des del 22 d’agost de 1.945 al 19 de octubre de 1.950: 16.535

Persones llançades i documentades des del 22 d’agost al 31 de desembre de 1.945: 856

Fossa Comuna de la Secció 7ª Dreta:

Se sol·licita l’exhumació dels quadres 3er i 4rt d’esta fossa, atès que segons consta en els Llibres de Registre de Soterraments del Cementiri General de València, van ser llençades a aquests quadres, persones que consten com a executades, sense expressar cap altra dada ni circumstància sobre elles, excepte la data de soterrament. De fet en els Llibres de Registre, consten com a "desconeguts".

Durant la sessió del judici contenciós-administratiu en el Jutjat núm. 4 de València, per la demanda interposada per aquesta associació per a impedir la construcció de 1.030 nínxols sobre la superfície d’aquesta fossa, que l’Ajuntament de València pretén de construir, aquesta autoritat no va acreditar documentalment exhumacions en esta fossa amb posterioritat als soterraments que es descriuen. Esta associació va presentar un Recurs d’Empara davant el Tribunal Constitucional per la realització de les obres que a data d’avui no ha estat resolt.

Superfície total de la fossa: 9.659 m2

Persones llençades i documentades a la fossa des del 1 d’abril de 1.939 al 27 de febrer de 1.940: 4.109

València, 31 d’octubre de 2.008

_

Etiquetas: , , ,

0 comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Página principal